KNEP OCH KNÅP SIDA

 

Knep 1

Med bara åttor.

8

Försök göra en addition som bara består av åttor ! Summan ska bli 1000.

 

 

Knep 2

Hur många nior?

9

Hur många nior finns det i talen från ett till hundra ?

 

 

 

Lösning.

 

pil.jpg (1222 bytes)

 

 

 

 

 

Hoppas att du har lösningen !

Om inte så försök igen är du snäll !!

 

 

pil.jpg (1222 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

88

8

8

8

+_______

1000

9   19   29    39   49   59   69   79   89    90   91   92   93   94   95    96   97   98   99

 

Det blir allstå 20 st nior !

Det hade ni aldrigt trott !