Vad händer nu ?

 

* Ska satsa med att utveckla mig ytterligare med mer fingerfärdighet

i akten.

* Tack vare Internet kan jag nås lättare och fått nya kontakter med

arrangörer och artistförmedlare.

* Jobbat fram många nya nummer!

* Jobbat fram ny akt i form av Westernmagi.

* Mer underhållning i familjeprogram.

Back